Zimski red vožnje

Od petka, 01.09.2017. godine na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama biće primenjen zimski red vožnje.

Sa prvim radnim danom septembra meseca u vršnom opterećenju na linijama u tarifnim zonama 1 i 2, ukupno će u radu biti 1274 vozila, od čega 1080 autobusa, 94 trolejbusa, 77 tramvajskih vozila i 23 minibusa. Na raspored i broj vozila utiče veliki broj radova i režimskih izmena u gradu, zbog čega se sa završetkom radova očekuje postepeno uspostavljanje redovnog režima rada linija JLPP-a i vraćanje u rad pre svega elektrobuseva i vozila tramvajskog podsistema javnog prevoza.

Takođe, početkom zimskog reda vožnje veći broj vozila u radu biće primenjen i na linijama prigradskog i lokalnog sistema JLPP-a, dok sa radom prestaju sezonske linije koje povezuju delove Beograda sa Avalom (linija 400) i Adom (ADA 1-5).

Na našem sajtu možete pogledati redove vožnje za gradske linije  koji će važiti od 01.09.2017. godine (oznaka “R” znači da je linija u posebnom režimu saobraćaja).

 

Izvor: www.bgprevoz.rs