Nova verzija 1.5

Tokom sledećih nekoliko dana naši korisnici će moći da preuzmu najnoviju verziju aplikacije koja pored rešenja postojećih problema nudi i par inovacija. Najviše izmena aplikacija je pretrpela “ispod haube”, dok one vizuelne izmene su primetne u par prozora i tiču se računanja vremena na svim stajalištima linije koju izaberete. Izmene “ispod haube” omogućuju tačnija vremena polazaka i mogućnost razvoja daljih inovacija na kojima će se raditi u bližoj budućnosti a takođe izmenjen je i način ažuriranja podataka koji će sada biti bolji i efikasniji. Ovom prilikom bih želeo da se zahvalim Slobodanu na podršci i pomoći tokom prethodnih par nedelja.