Izmene na linijama (17 i 304)

Od danas na linijama 17 i 304 stupa na snagu novi red vožnje. Molimo vas ažurirajte podatke klikom na crvenu/zelenu strelicu u okviru glavnog prozora kako bi ste imali nove i verodostojne podatke.

 

Leave a comment

best rifle scopes
%d bloggers like this:
www.therankway.com