Verzija 1.3.66

Od danas aktuelna je nova verzija koja donosi neka osveženja i ispravljene greške.

  • Dodata animacija dugmića (u opcijama)
  • Izmenjen splash ekran
  • Popravljene greške u aplikaciji
  • Dodat meni sa prilagođenim stanicama
  • Dodata izjava o odricanju odgovornosti

Ukoliko se uključi animacija dugmića može se dogoditi da aplikacija “laguje”, odnosno koči usled prevelike zahteva aplikacije a koje telefon u tom trenutku ne može da pruži pa je podrazumevana vrednost za tu opciju bez animacije.

Meni sa prilagođenim stanicama je u ovom trenutku u vidu liste stanica dok su planovi da se prikaz tih stanica vrši preko Gugl Mapa i to će biti završeno u nekim narednim verzijama.

Ukoliko još uvek niste instalirali aplikaciju to možete učiniti klikom ovde.

 

best rifle scopes
%d bloggers like this:
www.therankway.com