Nova linija 351 a izmene na liniji 102

Od 02.07.2015. na liniji broj: 102 stupa na snagu novi red vožnje stoga molim korisnike da ažuriraju podatke koje aplikacija koristi. Takođe u aplikaciju je ubačena linija 351 koja saobraća na relaciji Šumice – Dražanj.

best rifle scopes
%d bloggers like this:
www.therankway.com